Leerlingen van onze school denken en praten mee ...

Stella Nova is een leefgemeenschap. Kinderen worden er gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. We hebben oog en oor voor elkaar vanuit een positieve grondhouding.
Onderdeel hiervan is ook de leerlingenraad. Deze bestaat uit 6 (democratisch gekozen) leerlingen die iedere 6 weken vergaderen en meedenken over onderwerpen die op dat moment spelen op onze school.
In groepsvergaderingen in de klassen wordt vanuit de groepen relevante input opgehaald.