De ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders die de school helpen bij de organisatie van een aantal activiteiten, zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreis en schoolkamp. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Voorzitter Martine Vos en secretaris/penningmeester Daniëlle Hendriks hebben periodiek overleg met het managementteam van de school (Isabel Jansen en Stans Jetten). In commissies bestaande uit 2 leerkrachten en 2 leden van de ouderraad worden de activiteiten bedacht en voorbereid.


Vanaf schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage afgeschaft. Alleen voor het kamp van groep 8 wordt een eigen bijdrage gevraagd van 40 euro