De oudervereniging en ouderbijdrage

Alle ouders van leerlingen die ingeschreven zijn op onze school zijn automatisch lid van oudervereniging Stella Nova. 
 
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een groep van ongeveer 8 ouders die de school helpen bij de organisatie van een aantal activiteiten, zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreis en schoolkamp. De ouderraad vergadert ongeveer 8x per jaar. Voorzitter Martine Vos en secretaris/penningmeester Riekje Bernards hebben periodiek overleg met het managementteam van de school (Isabel Jansen en Stans Jetten).

De oudervereniging vraagt per schooljaar een bedrag aan ouderbijdrage om de hierboven genoemde activiteiten te bekostigen en leuke extraatjes voor leerlingen mogelijk te maken. Deze ouderbijdrage is vrijwillig maar wel belangrijk om activiteiten die niet bekostigd kunnen worden door de school zelf toch te kunnen financieren. Uiteraard worden kinderen niet uitgesloten van activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet betalen.